Business Solutions Adam Goszczyk

Zarządzać znaczy uczyć

Lean Management

Warsztaty Lean

Eliminacja marnotrawstw

Zarządzanie wizualne

Narzędzia lean  (5S, VSM, A3 Report)

Szkolenia LEAN

Project Management

Rekomendowanie projektów w ramach doradztwa Lean

Prince II

Agile Management

Warsztaty szkoleniowo-projektowe

Designing thinking

Nowoczesne

projektowanie

modeli

biznesowych

 

Innowacje

Consulting

Doradztwo dla firm

Zarządzanie kosztami

MBO – zarządzanie przez cele

Zarządzanie Jakością

Zarządzanie zmianą

audyt

Audyt procesów

Diagnoza organizacji  weryfikująca poziom dojrzałości procesowej

Analiza sposobu funkcjonowania procesów  i powiązań między nimi